Skip to content

Wereldelfen

(boek, voorlopige verschijningsdatum: april 2026)

Het in beeld brengen (door fotografie van modellen, veelal met lang haar, ) van een wereld die door Elfen gemaakt is. Elfen met verschil-lende karakters afbeelden in verschillende taferelen. Dat kan zijn aan zee, in het duin, in de bossen, op de heidevelden etc.

De poses van de Elfen in harmonie met begeleidende tekst en poëzee

De gezichten zullen op geen enkele foto zichtbaar zijn (lang haar helpt bij het onzichtbaarmaken van het gezicht). Het is de bedoeling dat de lezers zichzelf  kunnen verplaatsen in de afgebeelde personages.

Het verhaal waarin de Elfen centraal staan, is een ode aan de vrouw in het algemeen.

Ook de Elfen hebben  een eigen karakter. De verschillende karakters worden vormgeven door de poses van de Elfen eventueel aangevuld met tekst, poezee of verhaallijn.

Enkele voorbeeldkarakters 

a) spiritueel b) wild(ebras) / brutaal c) gecultiveerd. d) “los van de wereld”. e) rustig, berustend. f) ener-giek. g) devine, Goddelijk

Cattegorieën De wereldelfen en de gouden galm

1) Ontstaan / uit de zee komend / liggend in de branding

2) Beschouwend / rustig / stills / 

3) Ontdekkend / verweven met de natuur, zee, bos, strand

4) Omstuimig / in de wind / wanhoop

5) Berustend / zittend en liggend op strand / in bos

6) Heersend / vanaf duintop, bergtop / bij windstil en bij storm. Spititueel / aanroepend

7) Gecultiveerd, de “andere klasse”

Het is de bedoeling dat “Wereldelfen” in boekvorm wordt uitgegeven. Ik  ben al een aantal jaren bezig met de fotografie, verhaallijn, teksten en poëzee. Voorlopig is 2026 het streefjaar waarin het boek wordt uitgegeven.